Javascript

Je kunt de inhoud van een HTML element via innerHTML aanpassen. De complete inhoud van de container wordt vervangen.
Voorbeeld:

<div id="test">
<p>Dit is een demo</p>
</div>

Veranderen met:

test.innerText = "Dit is de nieuwe tekst";

"Dit is de nieuwe tekst" zal "Dit is een demo" vervangen.

 

--Bedankt voor uw bezoek.--